De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.slimgeldverdienen.nl

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gebruik van de website

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Actualiteit van de website

De inhoud van deze website wordt regelmatig bijgewerkt, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van betrouwbare bronnen. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie op de website onvolledig of verouderd is.

Veiligheid van de website

Ik bied geen garantie voor de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoon)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Informatie gebruiken

Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op een andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Wanneer je gebruik wilt maken van de content op deze website dien je voorafgaande schriftelijk toestemming te vragen. Je mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Affiliate marketing

In sommige artikelen maak ik gebruik van affiliatie marketing, waarbij ik producten of diensten van anderen promoot. Als je via een van deze links een aankoop doet, ontvang ik daarvoor een commissie. (dit zonder extra kosten voor jou trouwens, want de prijs die je betaald is gewoon hetzelfde, als op de website zelf)

Op deze manier kan ik de website draaiende houden en jullie blijven voorzien van (gratis) informatie.

Uiteraard ben ik uitermate selectief in de producten/diensten die ik promoot en promoot ik alleen producten/diensten die ik ook daadwerkelijk zelf gebruik of heb gebruikt. Ik zal jullie dus nooit doorsturen naar producten/diensten waarvan ik niet 100% overtuigd ben dat het goede producten/diensten zijn.